Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 3 mars 2017

4a veckobrev inför v 10

Vi är glada över att  vår tillbyggnad av matsal är  klar och den  invigdes i måndags. Klassen äter nu i den stora matsalen och vi har fortsatt fast placering runt matbordet.

Idag fredag skickar vi med inbjudan hem om att ni är välkomna på föräldramöte
torsdag 9 mars kl 18.00 i sal C106.


Ämnen och läxor

     Sv: arbetar vi med läsning av boken “Bröderna Lejonhjärta”. Vi tränar på att samarbeta och lyssna på varandra när vi läser och diskuterar kring innehållet.

     So: har vi pratat om batteriets historia. Sedan jobbar vi med hur det var i Sverige för 100 år sedan.

     Idrott: har haft en hinderbana där man kan jobba tillsammans på att genomföra den.

     EN: Vi har jobbat med texten Meet a new classmate.-textbook sidan 15.
Vi lyssnade,läste och antecknade nya ord.

onsdag 8/3;Hemläxa: lära de nya orden-sidan 88 textbook (under “page 18-19” är orden som tillhör den här texten).Använd orden och skriv minst fem meningar.
Repetera hur man böjer verb “to be”.
Använd verbet och skriv minst 3 meningar.
Man kan repetera högt när någon är närvarande,så minns man bättre.

     9/3 torsdag ma-prov på multiplikation och division

Med vänlig hälsning

Kristina, Edvin och Rafael

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar