Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 3 mars 2017

Veckobrev inför v.10 4D

Veckobrev inför v.10 klass 4D

Ni är välkomna på torsdag den 9 mars på föräldramöte kl. 18.00-19.00.
Vi träffas som förra gången i musiksalen E118 där klassens musiklärare Eva har information. Andra halvtimmen är vi i klassrummet och pratar om saker som berör undervisningen och klassen. Om du har någon fråga som du vill ta upp får du gärna maila den innan så lägger vi till den i dagordningen.

I NO har vi avslutat teknikområdet med de 3-dimensionella kropparna.
Därefter kommer vi att träna på att skriva naturvetenskapliga faktatexter.
Detta är ett samarbete mellan NO och svenskan.

På torsdag avslutar vi området med multiplikation och division med ett prov.
Eleverna har som vanlig fått dels “rutorna” vad som gäller dels ett exempelprov. I SO har klassen en vikarie då Daniel är föräldraledig i två veckor.

Vi har i engelskan jobbat med texten “Meet a new classmate” i textboken sidan 18, vi antecknade de nya orden, lyssnade och läste texten .

Läxor för v. 10
Tisdag: Engelska
Lär er de nya orden på sidan 88 i textboken (de för page 18-19)
Använd orden och skriv minst fem meningar.
Repetera hur man böjer verbet “to be” (att vara)
Använd verbet och skriv minst 3 meningar.
Onsdag:
Torsdagar: Matematik prov.
Fredag: Veckans ord.

NO grupp 1 har laboration på tisdag.
Grupp 2 slutar 13.20.

Schemaändring!
Från och med fredagen den 10 mars och fram till sommarlovet kommer eleverna att sluta kl 13.20 på fredagar.

Allmän information
Vi har nu två föräldrar till klasskassan, Elinors mamma, Susanna Lundgren och Eriks mamma, Pia Hagstedt. Dessutom så står Williams mamma, Caroline Jarl, till förfogande om det behövs.

Sjukanmälan görs på telefonnummer 011-444 14 96.

Behöver man vara ledig del av dag för tandläkar- eller läkarbesök går det bra att maila oss. Maila gärna till oss båda.

Trevlig helg
   Önskar
Moa och Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar