Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 10 mars 2017

Veckobrev inför v.11

Veckobrev inför v. 11


Hej


Då var det fredag igen och ännu en vecka passerad. Förra veckan hade vi invigning av nya matsalen och vi har haft turen att få plats i den nya fina delen. Alla har tilldelats nya fasta platser och alla verkar nöjda “so far”.
Nästa vecka kommer Daniel åter tillbaka och tar hand om so-ämnena . Under tiden har Jean Pierre funnits på plats, vilket har fungerat bra.
Under torsdagskvällen hade vi föräldramöte där Eva höll i musikinformation och sedan vidare till klassrummet för övrig info och diskussion.


Sammanfattning av mötet:
Eva berättar om kommande konserter under våren. Datum för dessa är 19/4 (skoltid),22/4 i Hörsalen, 9/5 19.00 i DeGeer, 30/5 sjunger för de blivande 4orna i gymnasiets aula, mer info om dessa kommer längre fram.
Övergripande information angående konserter är att till de flesta framträdanden ska man bära musikklasströja om inget annat sägs. Inför en konsert så ska man tänka på att äta och sova ordentligt, då det är en större anspänning än man kanske tror. Man måste ha deltagit i konsertens genrep för att få delta under själva huvudkonserten. Om ni ska vara ledig under en period som ligger i anslutning till konsert ska kontakt tas med Eva för att se om detta är ok.


I klassrummet diskuterar vi om hur utvecklingssamtalen har uppfattats:
  • Bra att de ligger så tidigt så att man förstår att det är allvar redan från start. Det är bra att sätta upp mål att sträva emot på en gång och att man har en tillbakablick på de tidigare uppsatta målen och utvärderar dessa. Positivt att barnen tränas i att leda samtalet.


Bloggen: Man är överens om att veckobrevet har bra upplägg med sammanfattning, ämnesövergripande och viktiga datum.
Det som dock önskas är tydligare läxbeskrivningar för att lättare kunna hjälpa sitt barn. Om man har några funderingar i de olika ämnena så tveka inte att kontakta respektive lärare.


Vi började prata om att vi ska dra igång aktiviteter för att få igång vår klasskassa. Under förra föräldramötet utsågs någon till att vara ansvarig för klasskassan. Vem var det? Maila oss.
Ansvarsgrupp 1, som innefattar föräldrar till: Josefine, Tyra, Engla, Folke, Angelica, Felicia och Elliot har till uppgift att dra ihop en kvällsaktivitet för föräldrar och barn under maj månad. Förslaget var att spela brännboll och ha picknick uppe vid Himpan. Dessa föräldrar planerar för denna aktivitet och informerar övriga när upplägget är klart.


Vi informerade också om att en blankett kommer att skickas hem i början på april till de vars barn inte uppnår målen.


Trevlig helg!
Hanna och Sanja


SV: Under denna vecka har vi fortsatt med att jobba med källgranskning -att förstå rätt och fel.Det syns att vi går framåt,eleverna förstår mer och mer hur man skall tänka när man läser en text.Man skall vara fokuserad och understryka viktiga ord från texten.
Vi har högläsning,som vanligt,och passar  på att diskutera olika ämne som dyker upp under läsningen.

MA: Vi hade prov i dag fredag och kommer att kommande veckor arbeta med bråk. Vi kommer under vecka 11 räkna i 4B boken, sid.94-101. Om man inte är klar med detta efter fredagens lektion så blir detta läxa. Man tar alltså då hem och gör klart till nästa mattelektion.

EN: Vi har jobbat med  böjning av verbet “to be” och ” to do “.
Varannan vecka får två elever välja en sång (youtube) som vi lyssnar på i slutet av lektionen.
Vi lyssnar,dansar och läser texten,på engelska.
De som är ansvariga för sången antecknar en mening och minst två ord som vi skall lära oss.
Hemläxa: uppgift papper- am,are,is!
Man skall skriva det som saknas.
SO: Daniel kommer tillbaka, men vi vet inte i dagsläget vad han har för planering.
NO: Vi går in på sluttampen av vårat vikande och vi lägger mycket vikt vid noggrannhet och förmågan att kunna utvärdera sitt arbete. De som ännu inte blivit klara med sin utvärdering ska ha denna klar tills på torsdag.
  1. Berätta hur du har gjort när du har arbetat med de olika figurerna.
  2. Berätta om något eller några saker som du är nöjd med.
  3. Berätta om några saker som du är mindre nöjd med.
  4. Berätta om hur du ska gå tillväga för att ditt resultat ska bli helt perfekt, så att du blir mycket nöjd?
På tisdagsmorgonen är det Hannas mentorsgrupp som har lektion. Vi fortsätter med laborationer som är kopplade till vatten. Det vi främst tränar på är att laborera med säkerhet och att kunna dokumentera sina försök.
ID: Nästa vecka hoppas vi att få besök i från friidrottsklubben.

Kalendarie närmaste tiden framöver:


20-21 mars Studiedagar
22-24 mars Tema Livsstil (schemabrytande)
v. 15 påsklov
17 april Annandag Påsk, ledigt
19 april Konsert för åk F-2, Singalong. Hedvigs kyrka
22 april Konsert. Invigning av Hörsalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar