Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 21 april 2017

4A veckobrev inför vecka 17

De som säljer majblommor har jobbat på och redovisning av försäljningen gör de genom att gå till Ninni i caféet.

På måndag 24 april så kommer de som är anmälda till Danscupen att ha sin semifinal på skolan. De går iväg en kort stund från ordinarie lektion.

Vårens ankomst kommer att sjungas in gemensamt på Hagaskolan fredag den 28 april. Då  bryts lektionerna för skolans klasser ca 20 min, för att delta i gemensam sång. Under eftermiddagen tar vi en timme till  vår årliga “skräpplockardag”, då vi tilldelas ett område på skolgården att  städa upp. Tänk på att ha lämpliga kläder för att var ute och städa.

Det går fortfarande bra att som vårdnadshavare anmäla sig som representant för klassen till Hagaskolans föräldraråd som är på torsdag 27/4  kl 18.00- 19.30. Maila oss senast måndag 24/4.

Måndag 1 maj är ledig dag.

Läxor och ämnen

Idrott: Den 24/4 är det semifinal för medverkande i Danscupen.
Vi jobbar med boll på olika sätt under veckan.

Ma: Vi avslutar bråkräknandet och kommer att börja med statistik.
NO: Vi arbetar vidare med elsäkerhet och kommer att börja med magnetism.

So: Vi avslutar historia i samarbete med svenska, där uppgiften är att skriva en intervju. Vi kommer att prata om Valborg och 1:a maj.

Sv: Måndag den 24 april ska alla ha med sig sin intervju, för att arbeta med materialet och göra det till en skriven text. Intervjutexten ska vara klar fredag 28/4.

En:Hemläxa:läsa högt texter i Textbooken sidan 30-35.
Skriva ner i engelsk anteckningshäfte glosor som tillhör texten Culture Corner:Great Britain( page 30),sidan 89/90 och Routines and Habites (page 32-33),sidan 90 .


Med vänlig hälsning

Nina, Edvin och Rafael

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar