Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

torsdag 6 april 2017


Välkommen till föräldraråd på Hagaskolan!

 

Torsdagen den 27/4 kl. 18.00  - 19.30 är föräldrarepresentanterna i varje klass välkomna till föräldraråd på Hagaskolan.
Vi träffas i skolans cafeteria där vi bjuder på kaffe/te/dryck och smörgås.
Vi kommer att

·         Informera om försöksverksamhet i Sverige med betyg fr o m  åk 4 och hur Hagaskolan tänker

·         Information om hur vi kommer att utvärdera läsårets övergripande mål

·         Utvärdera informationen som går hem mitt i terminen till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i något eller flera ämnen

·         Utvärdera införandet av Chromebooks för åk 6-9

Om ni föräldrar har andra frågor som ni vill ta upp vill vi gärna att ni mailar dem i förväg till Sylvia, se nedan. 
Rektorerna samt representanter från personalen deltar från skolan.
Anmäl om du tänker komma senast må 24/4 på mail till sylvia.rix@edu.norrkoping.se eller på bibliotekets telefon 011-153239.

Med vänliga hälsningar/
Anne-Sofie Ottosson, rektor åk 4-6, och Marie Johansson, rektor åk 7-9.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar