Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 5 maj 2017

4 A Veckobrev 19

Vi har börjat att använda google drive med eleverna för att skriva dokument, där den första uppgiften har varit att renskriva sin intervju. Genom att eleven loggar in med sitt skolkonto för google drive så har de nu tillgång till det de skapar i google drive, oavsett vilken dator de använder.

Onsdag den 17 maj är det friidrottsdag på Borgsmo, där vi är hela dagen. Under dagen kommer alla att hoppa längdhopp, springa 60 meter, kasta kula, och springa i motionsspåret. Eleverna ska vara klädda för detta när de kommer och ha med sig egen matsäck (om man tidigare inte meddelat oss annat).

Vi påminner om att vårdnadshavare ska meddela svar till oss om hur barnet tar sig till och från Borgsmo senast måndag 8 maj (se info som skickats hem i papper). De som åker med från skolan samlas 8.00. Åker man själv ska man vara vid läktaren 8.30. Dagen slutar på Borgsmo ca 13.30. Sedan åker de som ska åka med skolan tillbaka till Haga.

Tidigare i veckan har eleverna fått med sig  ett papper hem med information om ämnet bild och att vårdnadshavare ska meddela oss hur barnet ska ta sig till och från Borgsmo.

Ämnen och läxor

     Sv och so: Vi har arbetat med vad media är. Nu kommer vi att jobba med källkritik är och vad det betyder att vara källkritisk.
                      Samtidigt fortsätter läsningen av Bröderna Lejonhjärta.

     Matematik. Räknat klart tom. sidan 143 i 4A boken till måndag.

     Vi har NO prov torsdagen den 18 maj om ellära och magneter.

     Id; vi fortsätter med friidrott utomhus


Med vänlig hälsning

Nina, Edvin och Rafael

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar