Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 22 september 2017

5 A nr 39 veckobrev

5 A nr 39 veckobrev

Veckan som gått
I onsdags så deltog klassen i skoljoggen, genom att gå eller springa minst 2,8 km.  Vill man ge en “springslant” går det bra att göra det i efterhand och du hittar info här http://www.skolidrott.se/Arrangemang/Skoljoggen/Springslant.

Den här fredagen har vi  pratat både i helklass och enskilt med alla elever om hur och vad alla kan göra för att vi ska ha bra arbetsro. Vi vill att ni också pratar hemma  om detta och om det är något ni undrar över hör av er till oss.

Veckan som kommer
Onsdag 27/9  är det “Öppen undervisning” på Hagaskolan vilket betyder är vårdnadshavare som har barn som är intresserade av att börja på Hagaskolan är välkomna att besöka lektioner. För 5A kommer gruppen som har  musiklektionen sist på dagen ha en lektion som andra kan besöka. Innan lektionen börjar kommer eleverna att få fika i klassrummet.

Läxdagar

måndag 25/9
svenska
veckans ord
onsdag 27/9
no
 1. Vad är pollinering?
 2. Vad är pollen?
 3. Hur förökar sig en blomma?
 4. Var bildas pollen hos en fröväxt?.
 5. Var bildas ägget hos en fröväxt?
 6. Ge olika exempel på hur blommor kan pollineras?
Svar till frågorna
 1. Pollinering är när pollen flyttas från en blomma till en annan blomma.
 2. Pollen är små korn som består av hanliga könsceller.
 3. En blomma förökar sig genom att pollen träffar äggcellen.
 4. Pollen bildas av ståndarna.
 5. Äggcellen bildas i pistillen.
 6. De kan pollineras genom att olika djur sprider pollen.  Vinden sprider också pollen.


Studiestuga
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00


Kom ihåg och kommande händelser
     torsdag 5/10 och fredag 6/10 är studiedagar (eleverna är lediga)
     boka in höstens 5 A föräldramöte som är den 17 oktober  kl 18.00
     föräldraråd för de som är klassrepresentanter, 9 oktober kl 18.00. Du som är intresserad anmäler dig till oss.

Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet: 072 597 4189

Med vänliga hälsningar
Kristina, Rafael och Eva


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar