Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 15 september 2017

5A nr 38 Veckobrev

Veckan som gått
Den här veckan vi genomfört utvecklingssamtal för samtliga elever. Eleverna har varit fria från undervisning efter kl.13.00.
Under veckan har vi arbetat med faktatexter, tabeller och diagram i svenskan. I SO har vi arbetat med de ämnesspecifika orden, alltså de ord som är speciella för ämnet och därför nya och svåra. I NO arbetar klassen med förbränning i cellerna och läxförhöret i onsdags gick mycket bra för alla elever. I idrotten fortsätter klassen att öva orientering, att läsa karta och använda kompass.

Nästa vecka
·       Vi byter platser i klassrummet på måndag.
·       På onsdag har vi Skoljoggen, eleverna ska därför vara ombytta utanför klassrummet redan kl 8.00. De kommer följas av lärare till och från joggingslingan och ska duscha efteråt.
·       På torsdag ska vi på studiebesök på reningsverket. Vi äter lunch lite tidigare och åker sedan gemensamt till reningsverket. Efteråt åker vi även gemensamt tillbaka till skolan om inte vårdnadshavare gett skriftlig tillåtelse att eleven tar sig hem själv från Resecentrum. Studiebesöket innebär att eleverna inte har idrott på torsdag.

Läxdagar
måndag svenska
Eleverna ska kunna stava till och förklara orden: drömt, åtminstone, skattgömma, pengar, äng, fjärran, meddelande, ordentligt, jättar, boning, kämpa, himmel och offer.
tisdag matte
multiplikationstabellen 0-5
torsdag engelska
Glosor: neighbor = granne, her name´s = hon heter, think = tro, live = bo, Would you like…? = Skulle du vilja…?, Sure! = Absolut!, hang out with friends = vara med vänner, go to the cinema = gå på bio, cook food = laga mat, What do you like to do? = Vad gillar du att göra?
fredag so
Läxförhör på Vikingatiden

Kom ihåg

·       Att lämna in samtyckesblanketten för flickornas vaccination senast 22/9
·       Vaccination för flickorna 25/10.
·       Idrottslektionerna är måndagar och torsdagar och eleverna ska ha med sig ombyte/idrottskläder och handduk (alla elever ska duscha efter idrotten).

Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet: 072 597 4189

Med vänliga hälsningar
Kristina, Rafael och Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar