Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 13 oktober 2017

5A Veckobrev inför veckan 42
Veckan som gått
Den här veckan har vi fortsatt att arbeta med faktatexter på svenska-lektionerna. Vi har läst en faktatext om en gudamyt i Asatron och ta ut stödord från den texten. Sedan har eleverna med hjälp av stödorden skrivit en egen faktatext om myten.  I SO har vi påbörjat arbete inom geografi, just nu lär vi oss länder och huvudstäder i Europa. I engelska övar klassen läsförståelse och bygger vokabulär. Vi har även fortsatt med de gruppsamtal som kurator Isabell håller i och som syftar till ett bättre klassrumsklimat. Under torsdagen genomförde vi en orienteringsdag. Det regnade vid några tillfällen, men klassen var vid gott mod trots detta.
Nästa vecka
·       Från och med nu har barnen idrott inomhus.
·       På måndag har vi besök av Folktandvården och får information om hur man ska sköta sina tänder.
·       På tisdag ska EON reparera värmeledningarna, så varmvattnet stängs av. Det kan därför bli kallare på skolan. Eleverna kan ta med en extra tröja att ta på sig.
·       På tisdag har vi föräldramöte kl. 18.00–19.00. Vi kommer att vara i 5A:s hemklassrum C106. Vi kommer att prata om läget i 5A, mittermins-omdömen och Classroom. Vi kommer i grupper att diskutera barnens internet-, spel-, TV och mobilvanor, och vilka regler som gäller hemma angående barnens läggtider och internet-, spel-, TV och mobilanvändande.
·       På onsdag har samtliga elever svenska på morgonen 8.10 och alla har sedan musik sist på dagen och slutar som vanligt 14.50.
·       Eleverna erbjuds prova på kortspelet Bridge i biblioteket under sina lunchraster.
·       Vi har nu nya läxdagar, se nedan.


Vecka 43 på torsdag har eleverna matematikprov om tal.
Klicka på länken här så får du reda på vad eleven ska kunna samt ett exempelprov.

Läxdagar

måndag matte

tisdag eng
You’re kidding -Du skojar!
not that bad      -inte så dåliga
strange       -konstiga
funny         -roliga
I’ve watched    -jag har sett
member     -medlem
safe            -säker
go home     -gå hem
their own   -sina egna
discuss       -diskutera
onsdag
NO
NO prov onsdag se Classroom förväntningar anteckningar
torsdag
svenska
läxa till 26 oktober
monarki
republik
valuta
nation
invånare
bergskedjor
Europa
världsdel
förbränning
pollinering
fredag SO


Inför NO-provet.
Efter avslutat arbete förväntar jag mig att du ska:
(Blå markering är nya moment för åk 5 övriga är repetition eller en andra chans
från åk 4)
Teoretiskt:
  • Kunna berätta om vad allt levande har gemensamt.
  • Kunna berätta om vilka delar som finns i ett ekosystem.
  • Kunna ge exempel på näringskedjor i den svenska naturen.
  • Kunna förklara skillnaden mellan näringskedjor och näringsvävar.
  • Kunna förklara vad som händer med organismerna i en näringskedja då något förändras i näringskedjan.
  • Kunna förklara vad som händer med organismerna i en näringsväv då något förändras i näringsväven.
  • Kunna berätta om pollinering, förbränning och fotosyntesen.

Om du klickar på länken här så får ni fram anteckningar mm. om vad vi har jobbat med. Träningsfrågor med svar finns här.
Kom ihåg
·       Att prata hemma om hur det är i skolan.
Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet: 072 597 4189
Med vänliga hälsningar

Kristina, Rafael och Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar