Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 24 november 2017

5C v.48

Veckobrev inför v.48
Hej,
Några av er har kontaktat mig angående brister i veckobreven den senaste tiden. Under oktober och november har jag varit tvungen att vabba väldigt mycket och med Hanna frånvarande så har informationen varit lite haltande, minst sagt. Hanna kommer tillbaka under nästa vecka och då kan vi samarbeta igen för att ge er de där veckobreven som vi fick beröm för i början av terminen! Då jag inte har kunnat uppdatera bloggen hemifrån har jag lagt upp veckobrev i Classroom för att nå ut till åtminstone några av er. Målet är att så mycket information som möjligt ska ut där och nu tror jag äntligen att alla elever är inne.

Några har även kontaktat mig och Daniel angående information om SO-prov. Informationen har skickats hem i pappersform och funnits på Classroom samt att eleverna har informerats om det muntligt och det verkar ha nått fram till de flesta trots att det inte kom med i veckobrevet.

Information om Luciamorgon
När? Var? Vilka?
On 13/12 7:30 Hedvigs k:a 5CD, 6CD
Eleverna samlas 06:30!

På förekommen anledning…
I vår klass har barnen inte ägnat sig av olämplig surfning vad vi vet men vill ändå vidarebefordra det här uttalandet gällande det som hände på vår skola i förra veckan så att ni vet vad som gäller nu och för framtiden:

Olämpligt surfande
Vi har fått veta att olämpligt surfande förekommit på vissa elevdatorer på skolor i Norrköping. Datorerna används i undervisningen och på datorerna finns filter som ska blockera olämpliga sidor. Nu har det visat sig att filtret inte täcker nya sidor som dyker upp. IT-enheten på Norrköpings kommun har nu utökat filtret så att det inte ska vara möjligt att komma åt olämpliga sidor på skolans nätverk. Inom Norrköpings skola arbetar vi främjande och förebyggande med likabehandling, trygghet och värdegrund. Vi har en central likabehandlingsmall som enheterna utgår ifrån när de varje år upprättar sin likabehandlingsplan.

Arbete kring värderingar och människosyn sker i vardagen. Man kan inte skydda emot eller blockera allt för så ser inte verkligheten ut. Varje människa måste genom fostran och utbildning få stöd i sin resa att lära sig att olika situationer göra kloka val och också förstå konsekvenserna av sina val. Här har alla vuxna i och utanför skolan ett viktigt jobb att göra genom att vara goda förebilder, lyfta frågan om det extremt olämpliga i detta beteende samt agera kraftfullt så det aldrig upprepas. Har det utöver surfande även skett kränkningar anmäls dessa efter gemensamma och tydliga rutiner.
/Sofie Lindén, utbildningsdirektör

Påminnelse
  • Barnen är ute på rasterna. Kläder efter väder.  
  • Mobilen ska lämnas in i mobilskåpet på morgon - det har fuskats med detta när det varit vikarie.
  • Vi förvarar ytterkläder, jacka, mössa och vantar i elevskåpet pga brandrisk. Inte hängandes på stolen eller liggandes på golvet
  • I matsalen hängs ytterkläder av innan man går in i matsalen, (brandrisk och hygien).
  • Leksaker etc.  som inte tillhör skolarbetet ska lämnas hemma.

Kalendarie närmaste tiden:

27/11 SVT hälsar på
8/12 Halvdagsrepetition 8-11 Lucia
11/12 Luciarepetition
13/12 Luciamorgon 07:30
15/12 Betyg och omdöme sätts
21/12 Schemabrytande dag
22/12 Julavslutning

Läxdagar
Måndag: Veckans ord: fiasko, paradis, producera, bota, händelserik, stolt
Tisdag: -
Onsdag: No-läxa
Torsdag:

Fredag: Inga engelska glosor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar