Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 24 november 2017


Veckobrev 4A inför v.48
Hej!
I torsdags hade vi på boksamtal på stadsbiblioteket som uppskattades mycket av eleverna.De har även lånat böcker som de läser både i skolan och hemma.
Vi vill bara tydliggöra att när lånetiden löper ut så är det vårdnadshavare som ansvarar för att böckerna återlämnas till stadsbiblioteket.
Med skolans kurator gjorde alla elever  fokusintervjuer som är steg 2 i trivselenkäten.Dessa intervjuer görs i alla klasser på mellanstadiet för
att vi skulle kunna göra skolan till ännu tryggare plats.
Vi skulle vilja tacka alla föräldrar som vi har haft möte med angående arbetsmiljön i klassrummet för ett fint samarbete.Det känns på riktigt att vi kompletterar varandra på ett pedagogiskt sätt.

Läxor:
SV:I veckan började alla elever skriva text om sin bästa vän.
Vi har pratat mycket om avundsjuka.För att lyfta upp våra positiva sidor har vi börjat med att titta på bilder som elever har från sina resor.
Vi vidgar våra vyer och lär oss av varandra istället för att känna avundsjuka.
Grammatiken har vi inte heller glömt,vi kommer att prov torsdagen den 30 november.
Hemläxa:Läsläxa -läs minst 10 sidor i  bänkboken.
Klar torsdagen den 30 november!
EN:Vi har jobbat med övningar som tillhör Unit 2 och haft mycket bra arbete i klassrummet.
Hemläxa:
1.Vi tränar användning av frågeord: where,why,who,when,how….
Varje elev har fått uppgift,man skall fylla i det rätta ordet!
(ex.Sätt in rätt frågeord:  .....................is the cinema? Why/Where)
Klar fredagen den 1 december!
MA: Vi arbetar med multiplikation och division som är sista kapitlet innan Jul.
Det är viktigt att man håller i sin veckoplanering så man hinner bli färdig.
NO:Under NO-lektionerna arbetar vi med vatten och kretslopp.
SO :Vi fortsätter att arbeta med religion och geografi.
Nästa vecka,fredagen den 1 december blir det läxförhör.
Trevlig helg!

Sanja och Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar