Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 24 november 2017

Veckobrev inför vecka 48 klass 5D.

Veckobrev inför v.48 klass 5D


Det har varit en tråkigare vecka än normalt tycker jag som mentor och sådana måste det ju också skrivas om. Jag var kompledig förra torsdagen och då var det en större händelse/konflikt mellan några elever i klassen på lunchrasten. Tyvärr har det i efterdyningarna av detta varit mer rörigt. I princip har någon eller några elever kommit och sagt att de varit ledsna för olika saker varje dag.


I de fall vi ansett det nödvändigt har en föräldrakontakt tagits på något sätt. Kurator har även varit ett stöd i arbetet efter så att eleven kan lära sig av händelsen och förhoppningsvis agera/reagera annorlunda nästa gång.


Språket har jag insett denna vecka har försämrats avsevärt. Några/vissa använder svordomar, könsord (svenska eller engelska) alltmer och högljutt. Det är mycket möjligt att detta har pågått en tid utanför vuxnas öron. Men det är nolltolerans på detta och jag kommer vara oerhört vaksam mot detta framöver.


Självklart har majoriteten varit lika exemplariska som vanligt men jag vet att när det sker en händelse mellan te.x. två elever så skapas en oro även bland övriga.


Jag vill även passa på att uppdatera/informerar/påminna Er om vilka regler som gäller för klassen och skolan. I princip har samtliga “regler” gällt hela tiden sedan åk 4. Den första punkten har förändrats sen fyran då man tyvärr kan utveckla nya allergier.


  • I klassen har vi elever som har känsliga eller har allergi mot: “slime”, häst, pälsdjur, nötter, starka dofter (parfym).

(Meddela mig om det är något som jag glömt, så uppdaterar jag listan).


  • Vi använder oss av ett vårdat språk, inga svordomar varken på svenska eller engelska.


  • Vi är ute på rasterna. Kläder efter väder.  


  • Mobilen ska lämnas in i mobilskåpet på morgon.


  • Vi förvarar ytterkläder, jacka, mössa och vantar i elevskåpet, (brandrisk).


  • I matsalen hängs ytterkläder av innan man går in i matsalen, (brandrisk och hygien).


  • Inbjudningar till kalas e.dyl. sker inte i skolan.


  • Leksaker etc.  som inte tillhör skolarbetet ska lämnas hemma.


Detta är sådant som eleverna vet om och vetat om men som ibland inte efterföljs. Vi har idag påmint varandra om detta. Om ni har en minut över i helgmörkret får ni gärna gå igenom punkterna ovan tillsammans.


Julfesten kostar 30 kr för vuxna och då ingår korv med bröd, fika och kaffe eller saft. Föräldragruppen önskar att alla elever tar med sig en vinst för ca 20 kr och att den är inslagen. Är det någon som har fler vinster att skänka är det hjärtligt välkommet. Julfesten är i skolans café/matsal.  


Till Er som ställer upp och bakar är det jätteviktigt att man tar med en lapp med ingredienser och att inte använda nötter.​


Läxor m.m.


Måndag:
Veckans ord: fiasko, paradis, producera, bota, händelserik, stolt


Tisdag:
Obs. De som inte gjorde NO provet i torsdags (23/11) gör det.
Inga glosor i engelska
Inneidrott (glöm inte kläder och handduk).


Julfest kl.18.00 Café / matsal


Onsdag:


Torsdag: inneidrott (glöm inte kläder och handduk).


Fredag: Ingen NO halvklass. Lektionsstart 09.20.


NO halvklass ställs in. Alla elever är alltså lediga på första lektionen fredagen den 1/12 kl 0810-0910. Klassen börjar kl. 09.20.
Fredagen den 8/12 repeterar samtliga elever på denna tid.  


Följande prov/redovisningar är inplanerade:


Redovisning av läsprojekt (SV) v. 48. (Återkommer med dag).
MA prov v 49 tisdag 5/12.


Kalendarium framöver:


28/11 Julfest klass 5D kl 18-20, matsal/café.


8/12 Fredag fm (prel. 08.15-11.00) Lucia  repetitioner i Hedvigs kyrka.

11/12 Måndag fm (prel. 09.15-11.00) Lucia repetitioner i Hedvigs kyrka.
13/12 Onsdag morgon (prel 06.30-09.15) Luciaframträdanden i Hedvig Kyrka

07.30 Lucia för allmänheten, således för Er föräldrar som har möjlighet.

08.30 För övriga skolan.
(Skoldagen slutar kl. 13.00)


12/12 Tisdag slutar lektionerna kl. 13.00 för åk. 4-6 pga. luciafirande för lärarna.

22/12 Fredag Avslutning. Samling (prel 09.15) i Renströmmen.


En uppmaning till Er alla! Försök att meddela mig så tidigt ni kan när ditt barn ska till tandläkaren, läkaren eller något annat avvikande. Ni kan också själva ringa in på 011-4441496 och anmäla vilken tid som ditt barn kommer vara frånvarande del av dag.


Sjukanmälan görs på telefonnummer 011-444 14 96.
Kom ihåg att sjukanmäla varje dag som ditt barn är sjukt.


Arbetslagen har fått nya telefonnummer. En lista på detta finns dels på hagabloggen och dels under “om” i classroom.


Trevligt helg

Önskar   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar