Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

onsdag 13 december 2017


Till vårdnadshavare för elever på Hagaskolan


Här kommer lite information och en julhälsning från oss rektorer på Hagaskolan. Vi kommer precis från ett stämningsfullt luciafirande där alla elever skötte sig alldeles utmärkt!

Mål 2017-2018


Vi fortsätter arbeta med olika insatser för att göra lärandet synligt för våra elever. I år är fokus lärarnas planering där vi vill att det ska vara tydligt för elever och föräldrar vad vi vill att eleven ska kunna när arbetsområdet är slut.  Elevernas närvaro i skolan är också ett prioriterat område där ni som vårdnadshavare har ett viktigt uppdrag att se till att era barn är i skolan när de inte är sjuka.

Sjukanmälan ska göras varje dag, om man inte redan från början kan ange hur många dagar frånvaron kommer att gälla. Anmälan av frånvaro ska alltid göras av vårdnadshavare.
När en lärare har registrerat en lektion där eleven har okänd eller ogiltig frånvaro, skickas automatiskt
ett meddelande till vårdnadshavarna. Ogiltig frånvaro gäller även när eleven kommit för sent eller
 avvikit från en lektion. Om skolan inte fått någon sjukanmälan eller ledighetsansökan ses all
frånvaro
som ogiltig frånvaro. Syftet med detta är att vi tillsammans med er föräldrar ska arbeta för att
eleven
 ska vara i tid och på lektioner.

Mål i Hagaskolans likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2017-2018


I år har vi utökat våra förebyggande åtgärder mot kränkningar genom att våra kuratorer fått i uppdrag att genomföra sociogram och fokusintervjuer i klasserna. Vi har också under hösten genomfört en trivselenkät för att kunna se var behoven av åtgärder är som störst.

IKT-utveckling


Vi fortsätter med kompetensutveckling för personalen för att kunna utnyttja alla pedagogiska möjligheter som finns i våra smartboardtavlor och Chromebooks. Alla elever i åk 6-9 har nu en egen Chromebook, en enklare form av dator som de lånar under sin studietid på Hagaskolan. Smartboardtavlor finns i klassrummen på mellanstadiet samt i några ämnessalar.Trafiksituationen


Det är fortfarande ett problem att föräldrar och far/morföräldrar kör in på skolans parkering vilket gör att det blir trafik från två håll på vår smala infart. Vi vädjar därför till er alla att istället använda parkeringsfickan på Hagagatan när ni lämnar av barn på morgonen eller hämtar på eftermiddagen.

Ny personal


Vi har anställt två nya lärare som börjar efter jul. Daniel Karlsson blir mentor i 8D tillsammans med Jenny Bohlin och kommer att undervisa i svenska och SO i klassen, samt svenska i 4A. Max Bergman kommer till att börja med att vikariera för Daniel Larsson som ska vara föräldraledig under våren. Veronica Adolfsson Skepp börjar som ny studie- och yrkesvägledare. Kurator Isabell kommer att vara föräldraledig under våren, och därför kommer kurator Sylvia Johansson att jobba mot alla elever åk 4-9 under den tiden.

Planering datum vårterminen 2018


8 jan                                    Studiedag

9 jan                                    Vårterminen för elever börjar

v. 4-5                                  Prova på-dagar på gymnasiet för elever i åk 9

29 jan – 2 febr                    Utvecklingssamtal. Skoldagen avslutas 13.00

8 feb                                    Föräldraråd

13 feb                                  Vinterfriluftsdag

19-23 februari                     Sportlov

19-20 mars                          Studiedagar

21 mars                                                     ”Rocka sockorna” – Vi uppmärksammar att människor är olika genom att ha två olika strumpor på fötterna den dagen!

28-29 mars                          Temadagar, schemabrytande

30 mars – 6 april                 Påsklov

30 april – 1 maj                   Lovdagar

10-11 maj                            Lovdagar

21-25 maj                            PRAO åk 8

6 juni                                   Lovdag

14 juni                                 Sommaravslutning

 

Ny rektor under våren

Det kommer att bli ett rektorsbyte under våren, eftersom jag kommer att börja på en ny rektorstjänst på Uttersbergsskolan fr o m mitten på februari. Vem som kommer att efterträda mig är ännu inte klart. Jag vill passa på att tacka er alla för ett gott samarbete under många år!

/Marie Johansson

 

Vi vill tillsammans önska alla vårdnadshavare och elever en riktigt

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Marie Johansson, rektor för åk 7-9 och Anne-Sofie Ottosson, rektor för åk 4-6
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar