Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 8 december 2017

Veckobrev inför v 50 5A

Veckan som gick
Den här veckan har vi arbetat färdigt med faktatexten om ett europeiskt land. Vi har också arbetat med läsförståelse (texter och övningar). Vi har också (liksom alla de andra klasserna på skolan) börjat att öppna en lucka varje dag i snällkalendern. Där finns olika dags-uppdrag t.ex. att hälsa på dem du möter eller att le mot människor. Det blir lite trevligare på hela skolan när man gör dessa små saker. På torsdagen hade eleverna matematik-prov.

Nästa vecka
  • Tisdag den 12 december slutar eleverna kl 13.00.
  • På onsdag den 13 december är det Lucidagen och det är Luciamorgon för Hagaskolans elever i Hedvigskyrka. Vi samlas vid Hedvigskyrka kl 8.15 och barnen tar sig dit själva. Sedan går vi tillbaka till skolan och har en stund för att fika i klassrummet innan lektionerna sätter igång som vanligt.
  • På onsdagen avslutas dagen med musik i helklass.
  • De som inte har visat idrott -dans för Hanna ska visa det på måndag. Instruktion finns i classroom


Läxor, prov
Måndag
Ma
Tisdag
Engelska glosor:
country, countries – land, länder
the largest – största
the second – andra
the third – tredje
the smallest – minsta
capital – huvudstad
through – genom
city, cities – stad, städer
perhaps – kanske
million – miljon
Onsdag
NO
Torsdag
Veckans ord: union, skövla, halvklot, gröda, erosion, vittring, öken, mätt, röja, insändare
Fredag
Europas namngeografi

Kommande veckor
  • Omdömen skickas hem måndag v 51.
  • Fredag  den 22 december är det julavslutning på Renströmmen. Skoldagen börjar och slutar där. Samling vid Kaktusplanteringen i Carl Johans park, klockan 9.20. Det är viktigt att barnen kommer i tid. Avslutningen börjar kl 10.00. Föräldrar är välkomna i mån av plats. Eleverna slutar nere på Renströmmen ca 11.00. Under avslutningen kommer klassen sjunga sång tillsammans med de andra femmorna.
  • Vårterminen börjar 9 januari. Barnen går då enligt schema d.v.s. 8.10-14.50.
OBS!
Frånvaroanmälan 011-444 14 96

Studiestuga (läxhjälp)
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00


Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet: 072 597 4189
Med vänliga hälsningar

Kristina, Rafael och Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar