Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 12 januari 2018


Veckobrev 4A inför v.3

 Hej!

Då har vi gått första veckan på en ny spännande termin. Hoppas ni alla haft en härlig julledighet och är redo att sätta igång igen.

Utvecklingssamtal
Under vecka 5 har alla elever på Hagaskolan utvecklingssamtal. Det innebär att undervisningen avslutas klockan 13.00 och att det därefter är samtalstid.
Vi skickar tider för utvecklingssamtal via mail på måndag.
De elever som vill vänta kvar på skolan fram till sitt utvecklingssamtal kan göra
det i skolans café. Under denna vecka erbjuder skolans speciallärare möjlighet för elever "Öppen studio" måndag, tisdag och onsdag kl 13-15, där eleverna tar med sig material att arbeta med.
Meddela mentor senast tisdag 16/1 om du vill gå till “Öppen studio”.

Grupp A kommer  att ha NO onsdagen den 17 december och börjar kl. 08:10,
grupp B har sovmorgon denna dag och börjar kl.09:25.

SV: Alla elever har skrivit ett brev till Daniel,lärare i svenska.
Vi jobbar vidare med Husetboken.
EN:Vi repeterade det vi har lärt oss förra terminen.
Nästa vecka kommer vi att börja med Unit 3 .
Hemläxa:
1.Skriv minst 6 meningar med orden som du själv väljer från texter(sid.14-25) vi repeterade under veckan.
Ex. Do you have a lot of friends?
(a lot of= massor av,flera (texten “ Meet a new Classmate”)
Klar torsdagen den 18 januari!
MA: I matte arbetar vi med tid.Arbetsmål kommer nästa vecka.
NO:Vi  samarbetar med SO och jobbar med vikingatiden.

Trevlig helg!

Sanja och Maria

                                 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar