Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 19 januari 2018

Veckobrev 5C inför v.4

Veckobrev 5C inför v.4

Som ni all märkt så har äntligen snön kommit. Detta är superhärligt, men det ställer också till det en del. På skolan har vi helt förbud mot att kasta snöbollar och detta är något som har diskuterats i klassen ett flertal gånger denna vecka. Flera elever har fått snöbollar på sig och fått ont och blivit ledsna. Prata gärna om detta hemma att snöbollskastning inte är ok i någon form på skolans område.

Vi påminner om att vi åker till badhuset på onsdag förmiddag för att åter kolla elevernas simkunnighet. Glöm ej att ta med hänglås.

Om ni byter tider med varandra till utvecklingssamtalet är det viktigt att ni även informerar Hanna och Therese om detta. Alla lektioner slutar 13:00 hela veckan.

13/2 kommer barnen att ha halvdag friluftsdag med skridskor på Himpan.Om det skulle vara så att man inte har några egna skridskor och hjälm är det viktigt att man meddelar oss i god tid. Vi kommer att äta lunch på skolan som vanligt och halva dagen kommer att vara vanliga lektioner.

Nästa vecka:
Svenska: Tema Norden har inletts med Finland och samerna, eleverna har fått lära sig metoder för att sammanfatta och minnas med hjälp av tankekartor. Nästa vecka fortsätter vi med Danmark
Engelska: På engelskan har vi just avslutat ett tema runt Kanada, glosorna till kapitlet är till på tisdag och de finns i Classroom.
No:  Ingen läxa kommande vecka då prov är 31/1. Börja redan nu att repetera. Allt material finns på classroom.
Therese grupp har lektion tis morgon.
Idrott: Vi har nu dragit igång med att barnen får planera och leda egna lektioner. Lägger ut ett schema på classroom som visar till vilken dag man ska leda sin lektion. Detta schema kan komma att ändras om folk är sjuka/ bortresta o.s.v så håll kontinuerlig koll för att vara uppdaterad.

Kalendarie närmaste tiden:
24/1 Klassen åker till badhuset för att göra simprov. Medtag badkläder och hänglås.
8/2 Föräldraråd 18.00, för de som är klassens representanter
13/2 Friluftsdag, behöver ni låna skridskor och hjälm?
15/2 Föräldramöte 18:00, samling matsalen
V. 8 Sportlov
13/3 Musikcafé 18.30

Sjukanmälan görs på telefonnummer 011-444 14 96.
Kom ihåg att sjukanmäla varje dag som ditt barn är sjukt.
En uppmaning till Er alla! Försök att meddela mig så tidigt ni kan när ditt barn ska till tandläkaren, läkaren eller något annat avvikande. Ni kan också själva ringa in på 011-4441496 och anmäla vilken tid som ditt barn kommer vara frånvarande del av dag.

Trevlig helg önskar Hanna och Therese

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar