Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 12 januari 2018

Veckobrev inför v 3 5A

Veckan som gick
Den här veckan har vi så smått kommit igång igen efter lovet.
Eleverna verkar glada att vara tillbaka i skolan. Vi repeterar Nordens
länder i SO eftersom vi nu ska gå in i ett tema-arbete kring Norden.
I matte fortsätter vi med geometri som de hade även innan lovet.
I NO arbetar vi med lyft.
Idrottsläraren Hanna märkte att flera elever hade med sig mobilen
till idrotten. Det finns inga möjligheter att låsa in mobilerna på idrotten,
så eleverna bör förvara dem i sitt skåp om de ännu inte har haft
möjlighet att lägga in dem i klassens mobilskåp

Nästa vecka
Vi arbetar med Tema Norden i svenska, SO, NO, idrott och musik.
Vi kommer att arbeta med studieteknik och sagor. I idrott kommer
de att dansa nordiska danser och Hanna startar dessutom upp ett område
där alla elever ska planera och genomföra en egen lektion under terminen.
Mer information om detta finns på Classroom.

Läxor, prov
Måndag
Ha räknat klart s.54-58 i bok
annars göra klart hemma.
Fredag
Namngeografi Norden. Kunna
på bilndkarta pricka ut
länderna, huvudstäder, större
orter, vatten, berg

Kommande veckor
  • Den 24 januari kommer vi att bege oss till Centralbadet för att
kontrollera elevernas simkunnighet. Vi kommer att resa gemensamt
med spårvagn och träffas vid klassrummet klockan 7.55. De elever
som har tillstånd av målsman får själv ta sig till badet, så möts vi
utanför klockan 8.20. Målsman måste då meddela skolan detta i god tid.
  • Utvecklingssamtalen är vecka 5. Alla ska ha fått hem tiderna för
utvecklingssamtalen. Ni som behöver tolk till samtalen, måste ta
kontakt med mentor och meddela detta.
  • Torsdag vecka 7 (15 februari) kommer det vara ett gemensamt
föräldramöte i matsalen angående elevernas språkval. Vi återkommer
om exakt tid.
  • Eleverna ska välja språk (som de ska läsa i år 6-9). Eleverna kan välja
franska, tyska och spanska. Valet ska göras vecka 9. Vi skickar hem
information och ansöknings-lapp senare. Observera möjligheter till
information för föräldrarna angående detta på det gemensamma föräldramötet,
15 februari (se ovan).


OBS!
Frånvaroanmälan 011-444 14 96

Studiestuga (läxhjälp)
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00


Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet: 072 597 4189
Med vänliga hälsningar

Kristina, Rafael och Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar