Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

tisdag 30 januari 2018

Veckobrev inför v 5 5A

OBS! Samma veckobrev som lade ut i fredags men nu har jag taggat 5A, så att ni som prenumererar får det.

Veckan som gick
Den här veckan har vi arbetat vidare med Tema Norden
och kommit igång med att skriva sagor. Eleverna har haft
prov i NO på luft. I idrotten håller nu eleverna sina egna
lektioner. Fortfarande är idrotten i halvklass och eleverna
vill ännu inte gå tillbaka till helklass.I onsdags var vi iväg
och simmade på badhuset. Idrottsläraren fanns där och
kontrollerade att eleverna klarar av att simma bestämda
längder av både bröstsim och ryggsim.

Nästa vecka
Nästa vecka slutar lektionerna klockan 13.00. Sedan har vi
utvecklingssamtal på eftermiddagarna.
Några elever har blivit erbjudna simskola. Denna börjar på
torsdag 1 februari. Eleverna åker ner till badhuset med
Rafael.

Läxor, prov
Måndag
Ha räknat klart s.112-117 i bok 5A annars göra klart hemma.
Fredag
Samernas religion

Kommande veckor
  • Det är föräldraråd på torsdag vecka 6 (8 februari).
Dit går klassens föräldrarepresentant.
  • Torsdag vecka 7 (15 februari) kommer det vara
föräldramöte. Vi börjar i matsalen kl.18.00 och
håller på till ca 19.30.
  • Eleverna ska välja språk (som de ska läsa i år 6-9).
Eleverna kan välja franska, tyska och spanska.
Valet ska göras vecka 9. Vi skickar hem
information och ansöknings-lapp senare.
Observera möjligheter till information för
föräldrarna angående detta på det gemensamma
föräldramötet, 15 februari (se ovan).


OBS!
Frånvaroanmälan 011-444 14 96

Studiestuga (läxhjälp)
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00


Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet:
072 597 4189
Med vänliga hälsningar

Kristina, Rafael och Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar