Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 2 februari 2018

5A Veckobrev inför vecka 6


5A Veckobrev inför vecka 6
Veckan som gick
Vi tackar för de möten vi har haft med er och ert barn den här veckan Under samtalen har flera barn sagt att de gärna vill gå till studiestugan med någon de känner. På måndag när vi har klassråd kan vi kolla vilka som vill gå den veckan så kan de göra sällskap.

På svenskan har vi fortsatt lyssna på musik i samband med att vi läst om olika nordiska kompositörer. De senaste veckorna har vi  använt tankekarta som ett hjälpmedel för att strukturera och stöd för minnet. Vi jobbar även jobbat att repetera, exempelvis så vi ser samma filmklipp eller läser textstycken flera gånger. Sedan återberättar eleverna med hjälp av stödmall, frågor eller tankekarta. I no läser vi om uppfinnare från Norden.

Från idag fredag till och med söndag är det avlusningsdagar, och vi skickar med info hem.

Veckan som kommer
Kom ihåg föräldramöte torsdag 15/2 kl 18.00. Vi vill ha svar om ni kommer eller inte, senast onsdag 7/2.

Idrott
De närmaste veckornas planering skickas med barnen hem och finns även i classroom (i fliken “OM”). En del lektioner kommer någon utifrån och håller i och då är det hel klass, men annars fortsätter grupperna. Eleverna kommer också att hålla i lektioner. Hanna har därför justerat så att det blir jämn fördelning mellan grupp som ska ha ute respektive inne idrott.

Läxor

tisdag
eng
Engelska glosor: (for tuesday, february 6)
invitation - inbjudan
then - sedan
and so on - och så vidare
you’ll understand/you will understand - du kommer att förstå
are invited - är inbjuden
until - till (tid)
finish off - avsluta
drive - köra
leave - åka hemifrån
pick you up - hämta er

torsdag
No
5A Ma prov torsdag, förväntningar och exempelprov i classroom.
fredag
so/sv
veta vilka de nationella minoriteterna är och minoritetsspråken


Kommande veckor
      Det är föräldraråd på torsdag vecka 6 (8 februari).Dit går klassens föräldrarepresentant.
      Torsdag vecka 7 (15 februari) kommer det vara  föräldramöte. Vi börjar i matsalen kl.18.00 och
håller på till ca 19.30.
      Eleverna ska välja språk (som de ska läsa i år 6-9).
Eleverna kan välja franska, tyska och spanska.
Valet ska göras vecka 9. Vi skickar hem
information och ansöknings-lapp senare.
Observera möjligheter till information för
föräldrarna angående detta på det gemensamma
föräldramötet, 15 februari (se ovan).


OBS!
Frånvaroanmälan 011-444 14 96

Studiestuga (läxhjälp)
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00

Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet:
072 597 4189
Med vänliga hälsningar

Kristina, Rafael och EvaInga kommentarer:

Skicka en kommentar