Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 2 februari 2018

Veckobrev 5C inför v.6

Veckobrev 5C inför v.6
Utvecklingssamtalsveckan går mot sitt slut och om det fortfarande finns några frågetecken så kan ni alltid höra av er till oss. I frågor om specifika ämnen är det lättast att höra av sig direkt till ämnesläraren som är mer insatt.

Fokus för de här utvecklingssamtalen har varit ordning i klassen och vi har pratat med er och era barn om vad de kan göra för att bidra till ökad arbetsro. De flesta verkar ha tagit till sig av kritiken direkt och några behöver fortfarande påminnas, fråga gärna era barn vad som har fungerat bra och mindre bra under dagen så att det här inte glöms bort direkt.

Den 13/2 har vi friluftsdag. På förmiddagen har vi lektioner på skolan och alla startar 9:20 denna dag. Efter lunch vandrar vi iväg till skridskobanan i Himmelstalund. Hjälm är obligatoriskt.
Det är OK att bli hämtad eller att eleven själv åker buss därifrån men vi vill att ni som vanligt meddelar detta till oss. Sluttid här är 14.00.
Gör detta på en gång om ni idag redan vet att ditt barn inte ska gå med tillbaka till skolan.
Vi andra promenerar tillbaka till skolan och är tillbaka ca 14.30.


Nästa vecka:
Svenska: Pga kortare dagar v.5 blev det inte som planerat men nästa vecka fokuserar vi på Norge.
Engelska: Arbete med oregelbundna verb
No: Vi jobbar med ett kort avsnitt kopplat till Tema Norden. Vi tittar på uppfinningar som skapats av folk ifrån Norden och vilken betydelse dessa har haft.
Idrott: På måndagens lektion är det Engla som leder lektion och på fredag har vi Leo och Maria.
Ma: Sidorna 112-117 ska vara räknade i bok 5A.
Torsdagen den 8 februari prov geometri.


Kalendarie närmaste tiden:

8/2 Föräldraråd 18.00, för de som är klassens representanter
13/2 Friluftsdag, behöver ni låna skridskor och hjälm?
15/2 Föräldramöte 18:00, samling matsalen
V. 8 Sportlov

13/3 Musikcafé 18.30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar