Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

måndag 12 februari 2018

Veckobrev inför v 7 5A

Veckan som gick
Den här veckan har vi jobbat färdigt med våra sagor.
Några av eleverna har anmält sig till att läsa upp
sagorna för er föräldrar på föräldramötet. Vi har haft
information till eleverna om språkvalet av lärare i tyska
och spanska (läraren i franska var sjuk). Eleverna har
fått hem språkvalslappar. Dessa ska lämnas tillbaka
efter sportlovet (1 mars). På torsdagen hade eleverna
prov i matematik.Under fredagen hade eleverna
läxförhör i SO.

Nästa vecka
Vi har nu den avslutande veckan med det tema som vi
har arbetat med. Vi kommer arbeta med att öva muntlig
presentation av våra sagor. På tisdagen börjar eleverna
8.20 och efter lunch har vi en halv studiedag, då vi ska
gå iväg till stallet och åka skridskor. Det är viktigt att
barnen klär sig ordentligt. Klockan 14.00, efter att vi
har åkt skridskor, går vi tillbaka till skolan för att lämna
tillbaka lånade skridskor. Därefter slutar eleverna.

Läxor, prov
Måndag
Räkna klart s.130-137 i bok

Kommande veckor
  • Torsdag vecka 15 februari, kl.18.00 kommer det
vara ett gemensamt föräldramöte i matsalen
angående elevernas språkval. Sedan träffas vi i
klassrum..
  • Eleverna ska välja språk (som de ska läsa i år 6-9).
Eleverna kan välja franska, tyska och spanska.
Valet ska göras vecka 9. Vi skickar hem information
och ansöknings-lapp senare. Observera möjligheter
till information för föräldrarna angående detta på det
gemensamma föräldramötet, 15 februari
(se inbjudan som har kommit hem).

OBS!
Frånvaroanmälan 011-444 14 96

Studiestuga (läxhjälp)
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00

Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet:
072 597 4189
Med vänliga hälsningar

Kristina, Rafael och Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar