Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 23 mars 2018

5A veckobrev inför vecka 13


Veckan som gick
Den här veckan var kort eftersom vi hade två studiedagar. Onsdagen började med att vi hälsade välkommen till Seta oss och hon följer nu klassen. Idag fredag var Rafaels sista dag och vi tackade honom och önskar lycka till på det nya jobbet.

Vi har arbetat med att se samband mellan klimatzoner och naturtyper i världen.  Nu har börjat högläsning av boken “Eldens hemlighet” av Henning Mankell, som ett sätt att prata om barns levnadsvillkor i andra delar av världen.

Nästa vecka och kommande veckor

Datum
       onsdag 28 mars och torsdag 29 mars. Tema livsstil- schemabrytande dagar.
       30/3- 6/4 påsklov
       12 april. Skolbesök på Kolmården
       20 april. En timmes besök av Folkparksskolan åk 3, där 5 A är värdar.
       17 maj prao-dag


Mer info om aktiviteterna

onsdag 28 mars
torsdag 29 mars

samling hemklassrummet 8.10
samling hemklassrummet 8.10

Innehåll för dagen:
       musik med Ingrid
       yoga, med yogainstruktör
       frågesport
       film om djur- livsmiljöer
Innehåll för dagen:
       film om djur-livsmiljöer
       om att vara utsatt
       arbeta med barnkonventionen
       arbeta om djur och livsmiljöer
       påskpyssel
dagen slutar 13.30 i hemklassrummet
dagen slutar 13.30 i hemklassrummetInför Kolmårdsbesöket torsdag 12 april
Vi tror att vårt besök kommer att bli en trevlig och lärorik dag. Vårt besök följer ett program som innebär undervisning av lärare från Kolmården från kl 10.00- 15.30 med avbrott för lunch. Skolan skickar med lunch som är kalla pannkakor, och vill man ha något mer att äta så kan man ta med sig det, men inte läsk och godis. Tänk på att vi kommer att vara ute och gå mycket, så lämpliga kläder och skor. Det barnen har med sig ansvarar de själva för att hålla ordning på.  Om barnet har med mobil så får den användas för att fotografera med (inte klasskamrater utan tillåtelse) och att lyssna på musik under bussfärden, men i övrigt ska den inte användas. Prata med ert barn och avgör om mobilen ska tas med.

Kolmården beskriver innehållet som att fokus under besöket kommer att vara:
       hur djur anpassar sig till olika livsmiljöer
       känna igen, sortera och gruppera djur
       näringskedjor och ekosystemtjänster
       hållbar utveckling
Under dagen kommer klassen att förflytta sig genom olika livsmiljöer. Det blir tillfälle att diskutera  naturtypernas för och nackdelar, vad miljöerna innebär för djur som lever där och hur de anpassat sig till miljön. Fokus kommer också att vara på ekosystem och vad som händer om en del i ekosystemet försvinner.

(Information från Kolmårdens djurpark)
Med detta erbjudande kommer vissa krav på gruppen och vi ber er
respektera att läraren/pedagogen är själv ansvarig för sin grupp. Se
till att gruppen håller ihop och att barnen inte lämnas ensamma.
Barnen får på inga villkor klättra på staket eller på annat sätt utsätta
sig själva eller andra för risker. Läraren/pedagogen är även ansvarig
för att varje elev respekterar parkens regler samt visar respekt för djuren.
Detta innebär t.ex. att inte knacka på rutor eller mata djuren.

Resa
Vi åker med Östgötatrafiken.
Till Resecentrum får eleverna ta sig själva och likaså på eftermiddagen kommer vi att släppa dem vid Resecentrum och de får gå hem själva.

Samling: Norrköpings resecentrum kl 9.00. Avresa kl 9.20  med buss nummer 433

Hemfärd: från Kolmården kl 15.42 med buss nummer  433, ankomst Norrköpings resecentrum 16.30

Läxor, prov
Den här veckans läxa blir lite annorlunda. Vi vill att man passar på att undersöka var man kan ha sin prao-dag. Kanske kan någon bekant hjälpa till? Vi vill också att ni pratar igenom informationen som ni fått  inför Kolmårdsbesöket med era barn.OBS!
Frånvaroanmälan 011-444 14 96
Studiestuga (läxhjälp)
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00
Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet:
072 597 4189
Med vänliga hälsningar

Kristina, Rafael och Eva
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar