Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 16 mars 2018

Veckobrev 4A inför v.12


Veckobrev 4A inför v.12
Hej!

Inkommande vecka är skolan stängd måndag-tisdag då vi lärare har studiedag. Vi ses igen onsdag 21/3.
Den dagen är också ‘Rocka Sockorna’, vi uppmärksammar olikheterna bland oss! Om man vill får man ta på sig olika sockor denna dag .
Bildresultat för rocka sockorna

 Läxor:
SV: Vi fortsätter att jobba med faktatexter, målet är att vara klar med detta till påsk.
EN: Vi har börjat att bekanta oss med verben i dåtid/preteritum(texten Camp Diary, sidan 43 Textbook) och användning av artiklar “a” och “an”.
Vi har repeterat böjningen av verben: to be, to have.
Hemläxa:
1. Göra klar uppgift 4 sidan 31 Workbook.
1. Göra uppgiften (a eller an) som du fick av läraren.
MA: Eleverna tränade mycket inför provet som vi hade fredagen den 16 mars.
NO: Nu har vi (4A och 4D) arbetat klart med våra vikingabyar i tekniken. Eleverna har verkligen varit kreativa och påhittiga i sitt skapande av egna byar. Grupperna har fått visa upp och redovisat sina byar inför resten av klassen. Eleverna har även fått arbeta med att hitta skillnader och likheter mellan vikingatid och nutid, och vi har gjort ett venndiagram.
På måndag 26/3 kommer eleverna att få göra en individuell skriftlig jämförelse över vikingatid och nutid. Denna skriftliga uppgift är del 1 i den bedömningsuppgift som kommer att avsluta arbetet med vikingatiden i teknik. På tisdagen den 27/3 gör vi del 2, eleverna kommer då att få skriva en mer utvecklad text om någon teknisk utveckling som de har upptäckt i sin jämförelse. Tanken är att de ska få möjlighet att reflektera över vad de har sett för utveckling innan de skriver sin avslutande textuppgift.
OBS!!
Onsdagen den 21 mars hela klassen börjar NO kl.08:10!!

SO: Vi skriver i vikingaboken och dokumenterar allt vi har lärt oss om vikingatiden.
ID: inne

Trevlig helg!
Sanja och Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar