Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 16 mars 2018

Veckobrev inför v 12 5A

Veckan som gick
I fredags hade Rafael biokväll med barnen. Det var en trevlig kväll
som barnen uppskattade.
Denna vecka har vi arbetat med klimatzoner och vad som påverkar
klimatet. Eleverna har haft läxförhör på detta. I svenska har vi tränat
på att läsa mellan raderna och vi har tränat på oregelbundna verb.
I matte jobbar vi med procent och lär oss uttrycka procenten även
som bråk.
Nästa vecka
  • måndag 19/3 och tisdag 20/3 är det studiedagar och eleverna
           får stanna hemma.
  • Onsdag till fredag kommer Zeta på besök till klassen. Hon kommer
           följa Rafael under hans sista dagar hos oss. På fredag slutar Rafael
           hos oss och vi hoppas att han kommer trivas bra på sitt nya jobb.
Läxor, prov
Teknik
22/3
Förstå innebörden av dessa teknikord: hävstång, kil, vev, kugghjul, skruv
SvA
21/3
Test på oregelbundna verb
 
Kommande veckor
Den 12 april kommer vi att åka till Kolmården med klassen för att ta del
av deras skoltema “Från havets djup till trädtopparna”. Där kommer vi
lära oss mer om jordens olika naturtyper, vilket vi också läser om i SO:n.
Det kommer att bli en längre skoldag än vanligt, eftersom vi ska vara på
Kolmården från klockan 10.00 till 15.30 Vi kommer att åka med buss
från Resecentrum (tid meddelas senare). Till Resecentrum får eleverna ta
sig själva och likaså på eftermiddagen kommer vi att släppa dem vi
Resecentrum och de får gå hem själva.
Gå igenom detta med barnen hemma:Bra att veta
(Information från Kolmårdens djurpark)
Med detta erbjudande kommer vissa krav på gruppen och vi ber er
respektera att läraren/pedagogen är själv ansvarig för sin grupp. Se
till att gruppen håller ihop och att barnen inte lämnas ensamma.
Barnen får på inga villkor klättra på staket eller på annat sätt utsätta
sig själva eller andra för risker. Läraren/pedagogen är även ansvarig
för att varje elev respekterar parkens regler samt visar respekt för djuren.
Detta innebär t.ex. att inte knacka på rutor eller mata djuren.

Den 17 maj kommer barnen att ha prao. Det innebär att de på egen hand
och med hjälp av föräldrarna får leta reda på en passande praoplats.
Eleverna har fått en blankett i skolan som ska fyllas i av praoplatsen.
Dessa blanketter ska lämnas till mentorerna som lämnar dem vidare till
rektor. Rektor bedömer om praoplatserna är lämpliga.

OBS! Frånvaroanmälan 011-444 14 96
Studiestuga (läxhjälp)
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00
Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet:
072 597 4189

Med vänliga hälsningar Kristina, Rafael och Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar