Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 13 april 2018


5A veckobrev inför vecka 16
Veckan som gick
Nu har vi besökt Kolmården och det vi har hört är att eleverna är nöjda med besöket och tycker att de lärt sig och haft en intressant upplevelse. Vi har till en del efterarbetat upplevelsen genom att prata och skriva kring det.

Flera har nu lyckats att med hjälp av varandra hitta en prao-plats. Fortsätt att undersöka möjligheterna med hjälp av bekanta.

Nu har de elever som vill sälja majblommor hämtat ut dessa och säkert kommer många att sälja under helgen.

Nästa vecka och kommande veckor
På måndagens idrottslektion kommer eleverna  skriva sin utvärdering av den egna lektionen och behöver  ej ombyte.

Vi vill förtydliga vår information kring prao-dagen 17 maj. Det kommer att vara en prao anpassad efter våra barns ålder, vilket innebär att de mestadels kommer att följa någon person på praoplatsen, för att se hur denne arbetar. Barnen kommer inte göra mycket själva. De kommer att få med sig en arbetsuppgift från skolan som de ska genomföra under dagen, som innebär att de behöver ställa frågor till dem på prao-platser.

Du som vill vara föräldrarådsrepresentant är välkommen på föräldraråd torsdagen den 24/4 kl. 18.00  - 19.30. Här är inbjudan.

Föräldrarepresentanterna i varje klass välkomna till föräldraråd på Hagaskolan.
Vi träffas i skolans cafeteria där vi bjuder på kaffe/te/dryck och smörgås.
Presentation av Anna Dahlström ny rektor för åk 7-9.
Vi kommer att visa resultat och diskutera våra kommungemensamma enkäter i åk 5 och 9.
Om ni föräldrar har andra frågor som ni vill ta upp vill vi gärna att ni mailar dem i förväg till Ninni, se nedan.
 Rektorerna samt representanter från personalen deltar från skolan.
Anmäl senast mån 22/4 om du tänker komma! Maila till ninni.eriksson@norrkoping.se eller ring på telefon 011-15 32 72.

Läxa
Tisdag 17 april: matte
·         Bok 5A sid 13-15 rätta

·         Bok 5B sid 23-25 rätta

Datum
       20 april. En timmes besök av Folkparksskolan åk 3, där 5 A är värdar.
       24 april Vaccinering, flickor
       27 april “Sjunga in våren” gemensamt en stund på skolgården.
       30 april och 1 maj - lediga
       10 maj och 11 maj lediga
       16 maj onsdag- Borgsmo. Heldag idrottsdag.
       17 maj prao-dagOBS!
Frånvaroanmälan 011-444 14 96
Studiestuga (läxhjälp)
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00
Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet:
072 597 4189

Med vänliga hälsningar
Kristina och Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar