Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 20 april 2018

Veckobrev 5A inför v 17

5A veckobrev inför vecka 17
Veckan som gick
I måndags bytte vi platser i klassrummet. Vi har suttit i u-form i klassen
men det blev för mycket kommunikation tvärs över klassrummet med
miner och gester, som i flera fall ledde konflikter mellan vissa barn.
Därför sitter nu alla vända framåt.

Under denna vecka har vi arbetat vidare i NO med cykeln och dess delar,
på matten med kort division, i svenska och SvA arbetar vi med stavning
och grammatik och i SO klimat och hållbarhet. Ni får gärna inviga era
barn i sopsorteringens mysterium hemma!

Från och med denna vecka är torsdagens idrottslektion framflyttad 5
minuter för att minska kollisions-risken med en annan klass i
omklädningsrummet innan idrotten. Det gör att vi har skjutit lite på
tiderna efter lunch också, men vi slutar samma tid som vanligt.

På fredagen fick vi besök från Folkparksskolan igen våra barn hade
förberett en tipspromenad som de gick tillsammans med besöksbarnen.

Ni kanske har märkt att spårvagnarna inte trafikerar Hagaskolan längre
(och kommer inte göra förrän i augusti)? Det finns ersättningsbussar.
Vilka tider och vilka vägar som bussarna tar måste ni hemma ta reda på.
Flera barn har nu kommit sent till skolan upprepade gånger! Hjälp era
barn att komma i tid till skolan.

Nästa vecka och kommande veckor
Obs! Senast på måndag vill vi att barnen talar om för oss om de fixar
egen matsäck till Hagadagen den 16 maj, eller om de behöver matsäck
från skolan.

Vi kommer att få elevstöd till klassen i form av Eva-Kristina, som
eleverna har träffat tidigare och har haft som vikarie vid något tillfälle.
Det kommer bli ett bra stöd i klassen.

Onsdag 25 april har alla i 5A svenska på morgonen och musik på
eftermiddagen. Start och sluttid för dagen är alltså precis som vanligt.

Från och med vecka 18 är det idrott utomhus!!

Vi vill förtydliga vår information kring prao-dagen 17 maj. Det kommer
att vara en prao anpassad efter våra barns ålder, vilket innebär att de
mestadels kommer att följa någon person på praoplatsen, för att se hur
denne arbetar. Barnen kommer inte göra mycket själva. De kommer att
få med sig en arbetsuppgift från skolan som de ska genomföra under
dagen, som innebär att de behöver ställa frågor till dem på prao-platser.
Senast 3 maj vill vi ha fått in elevernas prao-lappar!

En morgon under veckorna 16-21 kommer NTF (Nationalföreningen
för Trafiksäkerhetens Främjande) att mäta användningen av cykel- och
mopedhjälm vid vår skola. Undersökningen görs över hela landet och är
ett uppdrag från Trafikverket.

Läxa
SO-läxa: Att kunna alla världsdelar och världshav (repetition från
lågstadiet)
Idrotts-läxa: Uppdansning på torsdagslektionen, Öva till filmen på
Classroom.

Föräldraläxa!  Vi skulle vilja att ni talar med era barn om det språk och
de ord som de använder i klassen till sina klasskamrater. Vilka ord har
de själva fått höra av klasskamrater? Vilka ord har de sagt själva? Det
här är något som du som förälder måste hjälpa ditt barn med.
Var en förebild! Ta en diskussion med ditt barn!
Framför allt - Lär ditt barn att avsluta en konflikt!

Datum
●       25 april Vaccination, flickor
●       27 april “Sjunga in våren” gemensamt en stund på skolgården.
●       30 april och 1 maj - lediga
  •  7 maj cykeltest för alla sista lektionen
  • 14 maj ledigt sista lektionen, slutar 13.40.
●       10 maj och 11 maj lediga
●       16 maj onsdag- Hagadagen på Borgsmo. Heldag idrottsdag.
●       17 maj prao-dag
  • 23 maj kommer klassen inte att ha musik alls. Alla börjar därför kl. 8.10 med svenska och alla slutar tidigare (kl.14.00) den dagen.

OBS! Frånvaroanmälan 011-444 14 96
Studiestuga (läxhjälp)
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00
Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet:
072 597 4189

Med vänliga hälsningar

Kristina och Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar