Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 20 april 2018

Veckobrev klass 5D inför vecka 17, 2018.

Veckobrev klass 5D inför vecka 17, 2018.

Vilken härlig vårsommardag vi fick på Kolmården.
Det var i och för sig väldigt mycket promenerande
och många stationer med olika genomgångar.

Men det var viktiga frågor och diskussioner om
speciella arter, men även om hur vi ska bevara vårt
rika djurliv i stort. Som t.ex. hur vårt agerande med
djur och miljön kan påverka och ge konsekvenser.

Klassen var väldigt duktiga och visade verkligen
framfötterna, de kunde i stort sett svara
på alla frågor som ställdes. Många elever ställde
även egna relevanta frågor. Mycket roligt att sitta
bredvid och observera deras kunskaper.

På onsdag är det dags för det andra vaccinations-
tillfället för berörda flickor. 5D vaccineras efter 5C
och 5A så aktuell tid är inte bestämd.
Eventuella frågor besvaras av skolsköterskan
Susanne Lines Moll, på telefon: 011151468

Kom ihåg att lämna in praolapp så snart ni har
en plats. Praodagen är den 17 maj.
Senast den 3 maj önskar vi få in prao lappen.

Just nu pågår spårvägs arbete som påverkar
kommunikationerna till och från skolan. Ni behöver
kanske hjälpa till och se över när barnet behöver
åka hemifrån.

Läxor m.m.
Måndag:
Tisdag:  Inneidrott (glöm inte kläder och handduk).
Onsdag: Vaccination.
Torsdag: Inneidrott (glöm inte kläder och handduk).
Fredag: Tk-prov , alla har lektion kl. 08:10.
Vi sjunger in våren!

För tk-provet gäller att man ska
Kunna berätta om hur en cykel är uppbyggd
och hur de olika delarna fungerar och samarbetar.
Kunna se likheter och skillnader mellan olika
cykeltyper.



Under  “Om” i classroom finns flera dokument
om bl.a. vårens musikprogram.

Där finns även ett dokument över vilken vecka
som respektive elev har halvklass på
fredag morgon. Dokumentet uppdateras
kontinuerligt under terminen.

Kalendarium framöver:

24/4 Föräldraråd kl.18.00 i cafeterian.
27/4  Teknikprov, Vi sjunger in våren!

3/5    Senaste inlämningsdag för prao.
14/5  Rep åk 4-9 kl. 16:00-20:00
15/5 Vårkonsert De Geerhallen kl. 19:00
17/5 Prao

Sjukanmälan görs på telefonnummer 011-444 14 96.
Kom ihåg att sjukanmäla varje dag som ditt barn är sjukt.
En uppmaning till Er alla! Försök att meddela oss
så tidigt ni kan när ditt barn ska till
tandläkaren, läkaren eller något annat avvikande.
Ni kan också själva ringa in på 011-4441496 och anmäla
vilken tid som ditt barn kommer vara frånvarande
del av dag.

Trevlig Helg

Önskar Johan och Ninni






Klass 5D:s regler.
(Gäller för klassen även då klassen har vikarie)

I klassen har vi elever som har känsliga eller har
allergi mot: “slime”, häst, pälsdjur, nötter,
starka dofter(parfym).
(Meddela oss om det är något som vi glömt,
så uppdateras listan).

Vi använder oss av ett vårdat språk,
inga svordomar varken på svenska eller engelska.
Vi är ute på rasterna. Kläder efter väder.
Mobilen ska lämnas in i mobilskåpet på morgon.
Vi förvarar ytterkläder, jacka, mössa och vantar i
elevskåpet, (brandrisk).
I matsalen hängs ytterkläder av innan man går in
i matsalen,(brandrisk och hygien).
Inbjudningar till kalas e.dyl. sker inte i skolan.
Leksaker etc. som inte tillhör skolarbetet ska

lämnas hemma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar