Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 4 maj 2018

5A veckobrev inför vecka 19
Veckan som gick
Veckan har gått snabbt. i SO arbetar vi med hållbar utveckling.
Vi har påbörjat arbete med argumentation inom hållbar utveckling
i svenska. Eleverna kommer att göra en presentation med
argumentation för hållbar utveckling. Vi gör presentationerna
på dator och det är viktigt att eleverna fokuserar på skolarbetet
och arbetar med uppgiften under den tid som är avsatt för detta.
I matematik jobbar klassen med de fyra räknesätten och i NO
har eleverna nu arbetat färdigt med området mekanik och på
måndag har de test på cykelns delar och funktioner. De ska då
också kunna jämföra olika cykeltyper. I Classroom finns en
presentation om mekanismer som eleverna kan läsa inför
provet på måndag.
Nästa vecka och kommande veckor

Kom ihåg att det är ute-idrott!! Även vid regn!

Nästa vecka är också en kortvecka på tre dagar.
Eleverna har Cykeltest på måndag 7/5!

Vi vill förtydliga vår information kring prao-dagen 17 maj.
Det kommer att vara en prao anpassad efter våra barns ålder,
vilket innebär att de mestadels kommer att följa någon person
på praoplatsen, för att se hur denne arbetar. Barnen kommer
inte göra mycket själva. De kommer att få med sig en
arbetsuppgift från skolan som de ska genomföra under dagen,  
som innebär att de behöver ställa frågor till dem på prao-platser.
Datum
    7 maj cykeltest för alla sista lektionen
      10 maj och 11 maj lediga
   14 maj ledigt sista lektionen, slutar 13.40.
      16 maj onsdag- Haga idrottsdag.
●       17 maj prao-dag
   23 maj kommer klassen inte att ha musik alls. Alla börjar därför kl. 8.10 med svenska och alla slutar tidigare (kl.14.00) den dagen.

Läxor
måndag 7 maj
cykeltest
 
OBS!
Frånvaroanmälan 011-444 14 96
Studiestuga (läxhjälp)
måndag 14.35-15.45
onsdag 14.15-16.00
Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet:
072 597 4189
Med vänliga hälsningar
Kristina och Eva


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar