Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

måndag 21 maj 2018

Återlämning av böcker


 

Återlämning av böcker

Nu är det snart dags att börja tänka på återlämning av skönlitteratur/läromedel!

Utlåningslistor kommer snart att finnas i era postfack och dessa ska ni ge till eleverna!

Den stora återlämningsdagen brukar vara den dag då ni städar, men börja redan nu att återlämna böcker när ni är klara med dem!

Påminn eleverna om att titta ordentligt både i elevskåp och hemma!

 

I biblioteket kommer det att finnas fyra bord att lägga böcker på:

 

1. Svenska – SO

2. Matte – NO

3. Språk

4. Skönlitteratur

5. Annat

 

Elevinfo!

Under sommarlovet kommer det information till de vårdnadshavare vars barn inte har återlämnat böcker till biblioteket!

Eventuella missförstånd, frågor och annat som uppdagas under lovet, reder vi ut när höstterminen startar!

OBS! Böcker som hittas under sommarlovet kan lämnas i brevlådan vid ingången till expeditionen!

 

De böcker som inte lämnas tillbaka debiteras under höstterminen!

Det kommer då en faktura med posten. Lämnas fakturan obetald, kommer det påminnelsefakturor. Om inte någon av påminnelsefakturorna betalas, går fakturan vidare till inkasso!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar