Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 1 juni 2018

5A veckobrev inför v 23

5A veckobrev inför vecka 23
Veckan som gick
Vi jobbar på i skolan fastän det är väldigt varmt både utomhus
och inomhus.

I onsdags var vi på Visualiseringscentrum och det gick mycket
bra, barnen tyckte att 3D-filmen var en riktig upplevelse. De
tyckte att det var mycket spännande med allt man kunde göra där.

I torsdags var vi i Hagagymnasiets aula och tittade på 9:ornas
musikal. Eleverna tyckte att den var bra.
Nu har vi avslutat mänskliga rättigheter och arbetar nu med
fältstudier i SO.  I svenska arbetar vi med berättelseskrivande
och  läsförståelse, samt läser färdigt Eldens hemlighet. I SvA
arbetar vi även med satsdelar och meningsbyggnad. I engelskan
har barnen gjort egna Kahoots på engelska och ska visa dem på
tisdag. I NO fortsätter barnen med ljud och ljus.

Nu är alla prov gjorda för terminen, men undervisningen fortsätter
och alla lektioner motsvarar fortfarande kunskapsmålen. Vi har
vanliga lektioner hela nästa vecka och på måndagen v 24.

Vi har skickat med barnen ett informationsbrev om EMQ, som
skolsyster vill att ni föräldrar ska ta del av.  

Nästa vecka och sista veckan
Det är dags att återlämna böcker som lånats, så titta hemma.
Ej återlämnade böcker kommer att debiteras.
Datum
     onsdag 6 juni. Sveriges nationaldag. Lediga.
     Tisdag 12 juni kommer vi att ha Klassens dag. Då
kommer vi att vara i Folkparken med de andra åk 5-
klasserna. Samling i skolan 8.30 och avlutning i
Folkparken 13.00.
     Onsdag 13 juni kommer vi ha turneringar i multi-
brännboll under eftermiddagen, där det vinnande laget
möter lärarlaget. Skoldagen börjar i klassrummet 8.30.

   Torsdag 14 juni. Avslutning åk 4-6 i Hedvigskyrka kl
9.00. Eleverna tar sig själva till kyrkan och samlas
utanför kyrkan 8.45. Avslutningen tar ca 1 timme och
eleverna slutar där.  Ni är välkomna att delta i mån av
plats.
OBS!
Frånvaroanmälan 011-444 14 96
Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet:
072 597 4189
Med vänliga hälsningar

Kristina och Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar