Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 8 juni 2018


5A veckobrev inför vecka 24
Veckan som gick
Vi har gjort den sista vanliga skolveckan och avslutar ämnesundervisningen på måndag. I svenskan har vi läst ut “Eldens hemlighet” och ett tips för sommarlovsläsning är att läsa fortsättningen eller andra barnböcker av författaren Henning Mankell. Dessutom har eleverna skrivit mycket fantasirika fortsättningar på en saga och flera har villigt läst upp sina berättelser. På engelskan har klassen nu visat sina kahoot. NO har arbetat vidare med ljus och ljud. I so har vi arbetat med fältstudier av närområdet runt skolan och dokumenterat genom att skapa egna kartor i google maps.


Under klassrådstid har klassen tagit upp att de gärna vill ha en klasskassa för att kunna göra  någon aktivitet tillsammans, som inte skolan håller i. Då behövs någon av er vårdnadshavare som tar hand om en klasskassa, och barnen ber därför om hjälp med detta. Kan du ställa upp så hör av dig till oss.

Sista veckan
Det är dags att återlämna böcker som lånats, så titta hemma.
Ej återlämnade böcker kommer att debiteras.

På måndag kommer vi att ha en stund för att lämna skolböcker och städa ur bänk och skåp. Det kan vara bra att ha en extra påse för material man vill ta hem.

I veckan kommer ni som vårdnadshavare att få ett brev hem med en omdömesblankett för ämnena. I åk 4 och 5 får eleverna omdömen, men inga betyg. Omdömena är graderade i tre steg, inte godtagbara kunskaper, godtagbara kunskaper och mer godtagbara kunskaper. Omdömena är relaterade till skolverkets kunskapskrav som finns i respektive skolämne. Under utvecklingssamtalet i höst kommer vi att prata utifrån omdömena och hur vi arbetar vidare.

Datum
      Tisdag 12 juni kommer vi att ha Klassens dag. Då kommer vi att vara i Folkparken med de andra åk 5-klasserna. Lunch består av grillad korv och festis.Det är ok att ta med vatten och frukt, Samling i skolan 8.30 och avlutning iFolkparken 13.00.
      Onsdag 13 juni . På fm har klassen valt att se på film och själv ta med något gott. Sedan äter vi lunch på skolan, På em kommer vi ha turneringar i multi- brännboll i blandade lag åk 4-6 Det det vinnande laget möter lärarlaget. Skoldagen börjar i klassrummet 8.30 och slutar på Himmelstalund 14.30. Lunch äter vi på skolan.
    Torsdag 14 juni. Avslutning åk 4-6 i Hedvigskyrka kl 9.00. Eleverna tar sig själva till kyrkan och samlas utanför kyrkan 8.45. Avslutningen tar ca 1 timme och eleverna slutar där.  Ni är välkomna att delta i mån av plats.
OBS!
Frånvaroanmälan 011-444 14 96
Vill ni nå oss per telefon är numret till arbetsrummet:
072 597 4189
Med vänliga hälsningar

Kristina och EvaInga kommentarer:

Skicka en kommentar