Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping. På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

fredag 1 juni 2018

5C Veckobrev inför v.23

Veckobrev inför vecka 23


Denna vecka har vi rullat på som vanligt med normala lektioner. I NO har vi avslutat cykelkapitlet och de som ska skriva omprov kommer till skolan kl 8.00 på måndag.
De sista lektionerna ägnar vi oss nu åt att titta på hur ögat fungerar.
I idrotten jobbar vi med grupplekar och eftersom det är väldigt varmt ute nu så är det viktigt att vattenflaskan kommer med.


I svenskan jobbar vi med ett projekt som kallas “Ön”. Eleverna jobbar med gestaltande beskrivningar av situationer, miljöer och personer. Uppgiften kommer inte att bedömas utan är ett verktyg för att utveckla sitt skrivande. I engelskan har vi pratat om USA samt skillnader och likheter mellan USA och Europa/Sverige.


På måndagens mentorstid kommer klassen att få bekanta sig med en av de nya mentorerna, Nadja.


På onsdag är det Sveriges nationaldag och därmed är alla lediga, annars följer veckan schemat som vanligt fram till och med 11/6.

Kalendarium närmaste tiden:


6 juni Lediga Sveriges nationaldag.
12 juni Klassdag - Schemabrytande aktiviteter 08:30-13:00
13 juni Lagdag - 08:30, sluttid inte fastställd.

14 juni Sommaravslutning Hedvig kyrka kl 09:00, samling 08:45 i kyrkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar